Preču piegāde

  • Piegāde Latvijā, Igaunijā, Lietuvā 3,45 EUR.
  • Piegāde citur Eiropā 13,95 EUR.
  • Piegāde uz Norvēģiju, Šveici un Ukrainu 29,95 EUR.
  • Piegāde ārpus Eiropas 29,95 EUR.

Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

Saņemot preci, Jums jāpārbauda preču atbilstība pasūtītajam un jāparaksta pieņemšanas/nodošanas dokuments.

Parakstot dokumentu Jūs apliecināt, ka preces ir nodotas labā stāvoklī un atbilst veiktajam pasūtījumam.