KLIENTA KARTE

Pirms dalības pieteikšanas Hokeja Pasaule Klienta kartes programmā un Hokeja Pasaule Klienta kartes lietošanas uzsākšanas, lūdzam rūpīgi iepazīties ar Hokeja Pasaule Klienta kartes lietošanas noteikumiem.


HokejaPasaules Klienta kartes programma (turpmāk – Programma) ir izveidota ar mērķi nodrošināt klientiem, kuri ir apstiprinājuši savu dalību HokejaPasaules klienta kartes programmā un iesnieguši aizpildītu pieteikuma anketu, nodrošināt


HokejaPasaules Klientu kartes programmas priekšrocības:

 • Izmantojiet Jums piešķirto pastāvīgo atlaidi 5% apmērā. Pēc pievienošanās Programmai, Jūs saņemiet patstāvīgu atlaidi 5% apmērā jau ar pirmo pirkumu visos Hokeja Pasaule veikalos.

 • Nopelniet bonusus ar katru pirkumu un izmantojiet tos nākamajiem pirkumiem. Pēc pievienošanās Programmai un pirmā pirkuma veikšanas, Jūs pelniet bonusu punktus 2% apmērā no katra pirkuma vērtības. Piemēram, Jūs iegādājieties hokeja slidas par 100 EUR, tad Jūsu personīgajā bonusu punktu kontā tiek ieskaitīti 2 EUR, kurus varēsiet izmantot savos turpmākajos pirkumos jau nākamajā dienā.

 • Izmantojiet uzkrātos bonusu punktus apmaksājot daļu pirkuma summas jebkurā no Hokeja Pasaule veikaliem. Izmantojiet uzkrātos bonusus punktus veicot jebkuru nākamo pirkumu 360 dienu laikā no pēdējā pirkuma veikšanas un izmantojot uzkrātos bonusu punktus pirkuma apmaksai līdz 50% apmēram. Piemēram, Jūsu uzkrātie bonusi ir 100 EUR un Jūs vēlaties iegādāties hokeja nūju par 100 EUR, tad izmantojot bonusa punktus Jūs par pirkumu iztērēsiet tikai 45 EUR, izmantojot patstāvīgo 5% atlaidi un 50 bonusa punktus.

 • Izmantojiet speciālu HokejaPasaules kartes īpašnieka priekšrocību – papildus iespēju uzkrāt bonusu punktus 1% apmērā par iegādātajām akcijas un nocenotajām precēm. Hokeja pasaules veikalos spēkā esošās atlaides nesummējas, tomēr novērtējot Klientu lojalitāti mēs piedāvājam papildus 1% bonusa punktu uzkrāšanas iespēju HokejaPasaules kartes īpašniekiem arī iegādājoties akcijas un nocenotās preces.

 • Esiet pirmais informēts par limitētiem piedāvājumiem, jaunām precēm, īpašām akcijām, loterijām un citiem izdevīgiem piedāvājumiem no Hokeja Pasaules.

 


Kā iegūt Hokeja Pasaule Klienta karti:

Iegūstiet Hokeja Pasaule Klienta karti tikai 3 minūšu laikā un baudiet visas Hokeja Pasaule Klienta kartes priekšrocības

Apmeklējiet Jums tuvāko Hokeja Pasaules veikalu un mūsu klientu apkalpošanas speciālists palīdzēs Jums aizpildīt anketu pieteikumam dalībai Hokeja Pasaules Klienta kartes programmā. Esiet gatavi uzrādīt arī personu apliecinošu dokumentu, lai mēs pārliecinātos par Jūsu identitāti un to, ka esiet sasnieguši 18 gadu vecumu.

Aicinām Jūs iepriekš iepazīties ar mūsu noteikto Privātuma politiku un personas datu apstrādes noteikumiem, kā arī rūpīgi izlasīt zemāk norādītos HokejaPasaules Klienta kartes noteikumus, jo rūpējoties par Jūsu privātumu, dalību Hokeja Pasaules klientu programmā varam nodrošināt tikai personām, kuras piekrīt personas datu apstrādei un HokejaPasaules Klienta kartes noteikumiem.

Maksa par kartes izsniegšanu ir 3 EUR, kura piemērojama izsniedzot jaunu karti vai izsniedzot karti tās bojājuma vai nozaudēšanas gadījumā.


Kur izmantot Hokeja Pasaule Klienta karti:

 • Hokeja Pasaules Klienta karti var izmantot visos Hokeja Pasaules veikalos, kā arī mūsu sadarbības partneru veikalos. Skatiet aktuālo sarakstu šeit.

 • Pagaidām Hokeja Pasaules Klienta karte nav izmantojama pirkumiem internetā.

Hokeja Pasaule Klienta kartes NOTEIKUMI

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Šie Lietošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), nosaka (1) Hokeja Pasaules Klienta kartes programmas (turpmāk – Programma) īstenošanas kārtību, nodrošinot klientam izdoto karšu dalību Programmā (turpmāk – HP Klienta karte), izdoto HP Klienta kartes lietošanas kārtību un (2) tiesiskās attiecības starp Izdevēju un Klientu.

SIA Sports Lukss, reģ. Nr.40103087159, juridiskā adrese: Rīga, Augšiela 1, LV-1009 (turpmāk – Izdevējs), nodrošina dalību Programmā Klientiem, kuri ir apstiprinājuši savu piekrišanu šiem Noteikumiem un izteikuši vēlmi piedalīties Programmā, aizpildot pieteikuma anketu dalībai HP Klienta kartes programmā, izsniedzot HP Klienta karti.

Programmas dalībnieks ir Klients, kuram Izdevējs ir izsniedzis un nodevis lietošanā HP Klienta karti. Programmas dalībnieks var izmantot HP Klienta karti, izmantojot piešķirtās atlaides un uzkrātos bonusa punktus, kā arī izmantot citas HP Klienta kartes sniegtās priekšrocības.

Programmas ietvaros Klientu informēšanai tiek izmantota interneta vietnes hokejapasaule.lv (turpmāk – Interneta vietne).

Programmas ietvaros Izdevējs nodrošina HP Klienta kartes izmantošanu Hokeja pasaule veikalos Latvijā un var piedāvāt HP Klienta kartes izmantošanas iespēju pie Izdevēja sadarbības partneriem, kuri var piedāvāt dažādas priekšrocības Programmmas dalībniekiem. Aktuālais veikalu saraksts, kur izmantojama HP Klienta karte šeit.

Izdevējs patur tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Programmas noteikumos vai atcelt Programmu. Par Programmas izmaiņām vai Programmas atcelšanu Izdevējs informē, publicējot Interneta vietnē sadaļā HP Klienta karte un iespēju robežās informējot Klientu pa norādītajiem saziņas kanāliem.

Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu regulējumu, taču gadījumā, ja normatīvo aktu izmaiņu rezultātā kāds no šo noteikumu punktiem nav piemērojams, pārējie šo Noteikumu punkti paliek spēkā.

 

HP Klientu kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi

HP Klientu karte paredzēta izmantošanai tikai Hokeja Pasaule veikalos un sadarbības partneru veikalos, kuri pilnībā vai daļēji ir apstiprinājuši priekšrocību piešķiršanu Programmas dalībniekiem. Ar aktuālo veikalu sarakstu, kur izmantojama HP Klientu karte var iepazīties šeit.

HP Klienta karte tiek piešķirta un aktivizēta pēc pieteikuma anketas dalībai HP Klienta kartes programmā aizpildīšanas un parakstīšanas, norādot datus atbilstoši Izdevēja norādītajām prasībām.

Par HP Klienta kartes dalībnieku un HP Klienta kartes Programmas priekšrocību saņēmēju var kļūt fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 (astoņpadsmit) gadu vecumu.

Vienam Klientam var būt reģistrēta un izsniegta tikai viena HP Klienta karte.

HP Klienta kartes saņemšanais Klientam ir nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Uz kartes norādītais svītru koda numurs ir HP Klienta kartes turētāja identifikācijas numurs, kas ir sasaistīts ar kartes turētāja personīgajiem, brīvprātīgi iesniegtajiem datiem.

HP Klienta kartes izsniegšanas maksa ir noteikta 3 EUR apmērā. Izdevējs patur tiesības mainīt izsniegšanas maksu par to informējot Interneta vietnē.

HP Klienta kartes nozaudēšanas gadījumā, Klients apņemas nekavējoties informēt Izdevēju, kā arī iegādāties jaunu HP Klienta karti, aizpildot un parakstot atkārtoti pieteikuma anketu dalībai HP Klienta kartes programmā. Izdevējs apņemas atjaunot statistiku par Klienta datiem.

Ja Klientam ir mainījušies norāditie personas dati, Klients par to paziņo Izdevējam, norādot kādas izmaiņas veicamas norādītajos datos.

HP Klienta karte vienmēr ir jāuzrāda veicot pirkumus Hokeja pasaule veikalos, lai saņemtu piemērojamās priekšrocības, kā arī vajadzības gadījumā pēc Hokeja pasaule pārdevēja pieprasījuma jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

HP Klienta karte ar izsniegšanas brīdi ļauj Klientam izmantot sekojošas priekšrocības:

 • patstāvīgu atlaidi pirkumiem Hokeja pasaule veikalos 5% (piecu procentu) apmērā, izņemot akcijas un/vai nocenotās preces;

 • uzkrāt bonusa punktus nākamajiem pirkumiem 2% (divu procentu) apmērā, izņemot akcijas un/vai nocenotās preces;

 • piemērot uzkrātos bonusus kādam no nākamajiem pirkumiem Hokeja pasaule veikalos papildus 2% (divu procentu) apmērā no pirkuma pilnas summas, ar uzkrātajiem bonusa punktiem sedzot līdz 50% no konkrētā pirkuma summas, izņemot akcijas un/vai nocenotās preces;

 • uzkrāt bonusa punktus nākamajiem pirkumiem 1% (viena procenta) apmērā iegādājoties akcijas un/vai nocenotās preces Hokeja pasaule veikalos.

HP Klienta kartes uzkrātie bonusa punkti nav izmantojami vai apmaināmi pret skaidru naudu vai dāvanu karti.

HP Klienta karte vispārīgā gadījumā ir beztermiņa, tomēr Klientam ir jebkurā brīdī tiesības atsaukt savu dalību HP Klienta kartes programmā un Izdevējs apņemas dzēst Klientu no dalības HP Klienta kartes programmā, anulēt izsniegto karti, dzēšot Klienta datus. Tāpat Klientam ir tiesības lūgt precizēt savus iesniegtos datus, vēršoties pie Izdevēja.